ვახტანგ ხომიზურაშვილი

11

საინვესტიციო საქმიანობის ექსპერტ-ანალიტიკოსი; ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის სპეციალისტი; ლონდონის ცენტრალურ ბანკთან არსებული “ქვეყნების ცენტრალური ბანკების სასწავლო ცენტრის” საპატიო დოქტორი და საქ. ბანკების ასოციაციის მთავარი კონსულტანტი.

სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა შემდეგ თანამდებობებზე: კომპანია “info call” – მარკეტინგის დირექტორი; კომპანია “Lazika Pharma” – მარკეტინგის ჯგუფის უფროსი; კომპანია “Nordic Investments” – მარკეტინგის ჯგუფის უფროსი; კომპანია “კობალაძე კონსალტინგი” – მთავარი კონსულტანტი საინვესტიციო და მარკეტინგული სტრატეგიების საკითხებში; კომპანია „ფიტნესი“ – კომერციული დირექტორი; კომპანია „ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი“ – ახალი პროდუქტების და სტრატეგიული მარკეტინგის სამსახურის უფროსი; „რამიშვილი და კომპანია“ მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი; “ქართული კრედიტი”  და “რიკო კრედიტი” – შიდა აუდიტორი და საინვესტიციო კონსულტანტი; „ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟა” – გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე; კომერციული ბანკი  “ქართული ბანკი” – სავალუტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი; კომერციული ბანკი  “თბილკომბანკი” – ფასიანი ქაღალდების და ინვესტიციების დეპარტამენტის უფროსი.

 სპეციალიზაცია:

 • საინვესტიციო მარკეტინგი (ახალი პროდუქტების შექმნა).
 • ბრენდინგი (ბრენდების კონსტრუირება და შეფასება)
 • ბაზრის კონიუქტურის კვლევები
 • გაყიდვების დინამიკის პროგნოზირება
 • გაყიდვების მართვა (Sales Management )
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • საბანკო  მარკეტინგი

 

შემუშავებული მეთოდიკები და განხორციელებული პროექტები :

 • მარკეტინგული აქციონირება კომპანიებში და ბანკებში;
 • კლიენტურის ლოიალურობის პროგრამა ”მარკეტინგული აქციონირების” სახით;
 • ბრენდების (სავაჭრო ნიშნების) ღირებულების დადგენა (საშემოსავლო მეთოდით)
 • “Goodwill” – ს შეფასების მეთოდი
 • სტატისტიკური და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება  დარგობრივი ბაზრების, მარკეტინგულ კვლევებში

ტრენინგ-ცენტრ ბიზნესის სახლში კითხულობს შემდეგ კურსებს: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: